Poezieroute Gorinchem

Poëzieroute Gorinchem

Welkom op de Poëzieroute Gorinchem. Aan de hand van negenendertig gedichten aan de gevels, in het straatwerk en in de openbare ruimte maakt u een alternatieve wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem. Trek er - afhankelijk van uw tempo - minstens 2 à 3 uur voor uit. Onderweg zijn er tal van gelegenheden om even uit te rusten of een kop koffie te drinken.

Op deze website vindt u onder meer alle gedichten in gesproken vorm, als steuntje in de rug voor het geval dat u slechtziend bent en toch deze fraaie wandeling wilt maken. Bij de Poëzieroute Gorinchem hoort ook een handig routeboekje dat u langs alle gedichten leidt. Dat boekje is verkrijgbaar in de stationsrestauratie LOC en in de VVV-winkel op de Groenmarkt.

Voor groepen kunnen we speciale rondleidingen met een gids organiseren, voor een kleine bijdrage in de onkosten. Stuur daarvoor een email aan info@poezieroutegorinchem.nl.

Wij wensen u een prettige wandeling toe en veel plezier in de historische binnenstad van Gorinchem!

10-jarig bestaan van de Gorcumse Poëzieroute

In 2022 bestond onze Poëzieroute 10 jaar. Dat vierden we met een feestelijke bijeenkomst in Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem op vrijdagmiddag 30 september 2022. Er waren presentaties over de geschiedenis van de route en de rol van poëzie in de openbare ruimte. Ook trad artiest Izak Boom op met bekende gedichten op muziek.

 IMG20220930150442.jpg

Parlevinker1.jpgWEDSTRIJD 2019: PARLEVINKER IN DE SLUIS 

Liefhebbers van rivieren, kribben, sluizen en taal: opgelet! De tweejaarlijkse dichtwedstrijd in de sluis van de Gorcumse  Lingehaven heeft een winnares opgeleverd. Iedereen die stad en sluis een warm hart toedraagt, was uitgenodigd een sprankelend, weemoedig, grappig of ernstig kwatrijn te schrijven met als onderwerp: PARLEVINKER

Een parlevinker was iemand die vanaf zijn boot op de rivier levensmiddelen aan schippers verkocht. Die hoefden dan niet naar de wal voor boodschappen. In 2018 is de laatste parlevinker gestopt, hij voer nog op de Maas. Parlevinker is een oud woord. Iemand zonder beroep of vaste woonplaats werd ook wel een parlevink genoemd. Parle kwam hoogstwaarschijnlijk van praten en vinker van vink: vogeltje dat heen en weer vloog.

Het nieuwe gedicht op de sluis moest  bestaan uit vier regels en een titel. Als meest aansprekende gedicht werd door de jury het kwatrijn 'Gemiste kans' van de uit Gorcum afkomstige dichteres Tjitske Buwalda gekozen. Op de Open Havendag van zaterdag 25 mei 2019 werd het gedicht onthuld. 

Door corona was er helaas geen wedstrijd in 2021 en 2022.

Poëzieroute in curriculum middelbare scholen

De Poeziëroute van Gorinchem maakt inmiddels deel uit van het lesprogramma van De Hoven en gymnasium Campusianum. Op het Fortes Lyceum Wijdschild is de route zelfs onderdeel van het schoolexamen. De leerlingen lopen ontspannen in groepjes de route terwijl ze ondertussen allerlei tekstfragmenten lezen en kennis opdoen over dichters, schrijvers en over de stad Gorinchem.

Poezieroute Gorinchem

In 2010 begon een initiatiefgroep met de realisatie van een Poëzieroute dwars door Gorinchem, met name door de binnenstad. De start van de reeks van 39 gedichten en tekstfragmenten is het gedicht 'Dienstregeling' van de Gorcumse dichter Jozef Eijckmans. De route loopt tot en met stadscafé Metropole aan het Melkpad.

In de tweede editie van het routeboek vindt u alle gedichten, foto’s en een plattegrond. De bundel is voor 5 euro te koop bij de plaatselijke boekhandels en bij het VVV-kantoor op de Groenmarkt.

 

bert van't land.jpg

Bert van 't Land vertrekt na ruim 10 jaar uit het bestuur

Bert is een van de oprichters van onze poëzieroute. Al die jaren fungeerde hij als spil in de keuze van de gedichten en de vormgeving van de locaties. Hij onderhandelde over de subsidie van de gemeente, met de pandeigenaars die hun muren ter beschikking stelden, regelde voor elk gedicht een bouwvergunning, sprak met dichters, uitgeverijen en sponsors en organiseerde het onderhoud en het herstel van beschadigde of zelfs verdwenen gedichten. Dat Bert een groot liefhebber van poëzie is moge duidelijk zijn. Na al die jaren besloot hij om er per 1 november 2022 mee te stoppen. We zullen ons best doen de route voort te zetten in zijn geest.