Poezieroute Gorinchem

35. Het oud verlangen – Cor Klinkenbijl

U passeerde Hamels standbeeld en nu staat u voor het Hamelhuis. Hendrick Hamel uit Gorinchem is de ontdekker van Korea. Als boekhouder aan boord van het schip De Sperwer, dat onderweg was naar Japan, leed hij in 1653 schipbreuk voor de kust van het toen nog onbekende Korea. Hij werd gevangen genomen en wist pas dertien jaar later te ontsnappen. Zijn dagboek, ‘Hamels Journael’, werd bekend als het eerste verhaal over Korea.

Het oosters getinte gedicht ziet u  al als u door het raam naar binnen kijkt.

HET OUD VERLANGEN

De marmeren pagode vangt het laatste licht.
Een vage wind besluipt de bamboestangen,
verruist als 't lied van onvervuld verlangen.
Het oeverriet neigt buigend schicht na schicht.

Mijn gag vergleed
bij 't trage fluistren van de stroom.
Zeilende jonken wekten kleine golven...
De wijsheid der vier boeken lag bedolven,
en onnaspeurlijk rees een oude droom.
Hoe vol van prille geuren hing de lentelaan,
toen ik verrukt uw gratie naast mij voerde.
De lentewind, die u als mij beroerde,
is menigmaal sindsdien voorbijgegaan.

De marmeren pagode ving het laatste licht.
Een vage wind besloop de bamboestangen.
Ach, onontkoombaar is het oud verlangen.
Ik klap mijn waaier peinzend open-dicht.

Locatie

Vanaf gedicht 34Loop de Korenbrug over en sla linksaf de Kortendijk op. Aan de rechterkant van de straat komt u na ongeveer honderdvijftig meter op nummer 67 bij het Hamelhuis. Daar is Het Oud Verlangen te lezen. 

Klik hier voor de routebeschrijving

Gesproken woord

Klik op de playknop om het gedicht te beluisteren